top of page
 • psihološka podrška

 • rehabilitacija govora, sluha i komunikacije

 • senzorna integracija

 • neurofeedback

Jedinstveno iskustvo učenja

20240317_134658.jpg
157179384_110872174361978_4128160238527167708_n.jpg
20240317_133149_edited.png
NAŠA MISIJA

Naš Centar nastao je uz Dječji vrtić Mali svijet koji se već 20 godina bavi kvalitetnim radom s djecom. Na tom putu shvatili smo da razvojnu podršku možemo dati daleko većem broju djece nego unutar samog Vrtića. Iskustvo, stalno stručno napredovanje, bogaćenje prostora dvjema senzornim sobama i širenje našeg stručnog tima omogućilo nam je pružiti podršku djeci koja nisu uključena u naš Vrtić.Naš tim se sastoji od psihologa, pedagoga, rehabilitatora govora, sluha i komunikacije i radne terapeutkinje.

Obratite nam se s povjerenjem!

NAŠ TIM

Martina Kovačević, bacc radne terapije

 • certificirani terapeut Ayres senzoričke integracije (ASI)

 • 7 godina iskustva u radu s djecom s posebnim potrebama

 • provodi radno terapijsku procjenu prema pristupu ASI

 • provodi radno terapijsko savjetovanje roditelja kroz praktične smjernice za rad kod kuće

Marina Barbir, mag. psihologije

 • 7 godina iskustva u radu s djecom predškolske dobi

 • provodi psihološku razvojnu procjenu

 • provodi procjenu spremnosti za školu

 • provodi psihološko savjetovanje roditelja

 • trenutno u edukaciji terapije igrom

Nikolina Jozić, mag. pedagogije i fonetike

 • provodi rehabilitaciju govora, sluha i komunikacije

 • provodi savjetovanje roditelja za praktični rad kod kuće

Sandra Tomšić, prof. pedagogije

 • 30 godina iskustva u radu s djecom predškolske dobi i njihovim roditeljima

 • certificirala savjetodavni rad u području Realitetne terapije

 • provodi neurofeedback terapiju

Kontaktirajte nas

Adresa

Unčanska 5, 10250, Lučko, Hrvatska

Kontakt

Telefon: 099 529 5896

E-mail: centarzarazvojnupodrskums@gmail.com

bottom of page